Mixed Media Canvas ‘Under the Sea’

Hi! So I’m back after almost 3 weeks. We’ve been busy moving to our new home and I always underestimate the amount of work that goes into a new home. But here we are and although we still need to do a couple of things we were unpacked and settled in no time. I really need some time to get adjusted to the new situation but crafting helps me feel more at home ;).

Hoi! Na bijna 3 weken ben ik eindelijk weer terug. We zijn inmiddels verhuisd en ik onderschat iedere keer weer hoeveel werk zo’n verhuizing eigenlijk is. Maar we zijn er en hoewel we nog wel wat dingen moeten doen waren we best snel uitgepakt en ingehuisd. Ik heb nog wel wat tijd nodig om te landen merk ik en knutselen helpt daar wel bij ;).

We now have 5 bedrooms for the two of us so there is a lot of space for a craftroom ;). I moved everything in the lightest room of the house and needed some decoration for the walls. My small canvasses were really just to small so I decided to create something new.

We hebben nu 5 slaapkamers, wat natuurlijk veel te veel is met z’n tweeën dus ruimte genoeg voor een eigen hobbykamer. Ik koos de kamer met het meeste licht en na alles uitgepakt te hebben vond ik de muren wat kaal. Mijn kleine canvassen waren echt te klein, dus ik besloot iets nieuws te maken.


It has been a while since I’ve created something with a teal/blue/purple color combo and I think it’s the perfect fit for my new room. The colors are not that typical for a nautical canvas and I love the effect of the combo with the seashells.

Het is even geleden dat ik iets maakte met een teal/blauw/paarse kleuren combi en ik denk dat het super leuk is voor in mijn nieuwe kamer. De kleuren zijn niet echt typisch voor een zee thema en ik vind het effect van de kleuren met de schelpen echt heel tof. 

To get the creative juices flowing again I decided to create a video to. My new room has a lot of light so I’m still adjusting my camera and lighting set up.

Om er maar gelijk weer lekker in te zitten maakte ik weer een video. Omdat ik mijn nieuwe kamer echt heel ander licht heb ben ik nog wel druk met aanpassen van mijn opstelling qua licht en camera.

Check out the list at the bottom of this post to learn more about the material I’ve used. Thanks for stopping by and have a great day!

Je vindt een lijst met gebruikte materialen onderaan deze post. Leuk dat je even langskwam en een fijne dag verder!Follow me

3 thoughts on “Mixed Media Canvas ‘Under the Sea’

Share your thoughts