Mixed Media Mini Canvas Set

Hi everyone! I’m back with a new project I like to show you. It took me forever to finish it but I’m definitely happy with how they turned out!

Hoi allemaal! Ik ben weer terug met iets nieuws om te laten zien. Ik deed er de hele week over om af te maken maar ondanks het gebrek aan tijd ben ik wel erg tevreden met hoe ze zijn geworden!


I also created a video with these canvasses and I’m happy I still manage to keep my YouTube channel frequently updated despite the serious lack of time at the moment 😉

Ik maakte er ook weer een video van en ik ben blij dat het me tot nog toe lukt om mijn YouTube kanaal nog frequent te updaten ondanks het serieuze gebrek aan tijd op dit moment ;),

I’ve used a lot of gorgeous Lindy’s gang sprays and embossing powders and although I didn’t want to use any wax or mousse at first I decided to use some Nuvo Mousse and Finnabair Wax and that really made both canvasses come alive.

Ik gebruikte veel Lindy’s sprays en poeders en hoewel ik in eerste instantie geen wax of mousse wilde gebruiken heb ik dit aan het einde toch wel gedaan en dit bracht beide canvassen echt tot leven.


Please check out the list at the end of this post to learn more about the products I’ve used and if you like to see a bit more of my projects and creative adventures visit and like my Facebook Page. Thanks for stopping by!

Bekijk de lijst onderaan deze post om meer te weten te komen over de verschillende producten die ik heb gebruikt. En als je meer wilt zien van mijn creatieve uitspatting kun je ook mijn Facebook Pagina liken. Bedankt dat je even langskwam!

 Follow me

Share your thoughts