‘Comfort in Chaos’ Mixed Media Canvas

Hi there! I’m back with a new canvas to show you. I’m having some trouble finding inspiration ’cause I’m so busy with my new job and our move…it seems like there’s just not any room left in my head to be creative…But the challenge at More than Words got me to create again, yeah!

Hoi! Ik ben er weer met een nieuw canvas om je te laten zien. Ik heb de laatste weken nogal moeite met iets maken…het lijkt wel alsof mijn hoofd te vol is om creatief te zijn, zo met mijn nieuwe baan en onze verhuizing…maar gelukkig kreeg ik weer wat ideeën toen ik de challenge bij More Than Words zag. 
MTW-201803-Main

So the colors weren’t that difficult, I really like the color combo and own a lot of mediums that match these. But the word ‘comfortable’ was a bit more challenging. Then I asked myself what makes me feel comfortable…and then the quote ‘Get comfortable in the chaos’ popped up and I realize that was the perfect one to use. I simply feel very comfortable in my own chaos and although I sometimes wish for a more quiet mind, with less energy and a bit more calmness I kind of started to like this hyperactive whirlwind head of mine….lol.

De kleuren waren niet zo moeilijk, ik hou erg van deze combinatie en heb genoeg mediums die hier bij passen. Het woord ‘comfortabel’ vond ik wat lastiger maar uiteindelijk bedacht ik me de ‘get comfortable in the chaos’ quote en besloot dat als inspiratie te gebruiken. Ik voel me wel lekker bij mijn chaotische hoofd, hoewel ik af en toe wel wat meer stilte zou willen en een wat rustigere gedachtegang, maar ach ik ben er aan gewend en ik hou toch ook wel van dat hyperactive stuiterbal hoofd van me..lol.

I also managed to shoot a new video, finally! So please watch the process video and subscribe to my channel if you like to receive an update when I upload a new video.

En het is me zelfs gelukt een nieuwe video te maken, eindelijk! Dus bekijk ‘m vooral even en abonneer je ook even op mijn kanaal als je het leuk vind een seintje te krijgen als ik een nieuwe video upload.


You can find a list with all the used materials and products at the bottom of this post and thank you for stopping by!

Je kunt een lijst met alle gebruikte materialen onderaan deze post vinden en super leuk dat je even langs kwam op mijn blog!Follow me

7 thoughts on “‘Comfort in Chaos’ Mixed Media Canvas

  1. Fabulous take on our challenge this month! I love the context in which you used the word comfortable! Your canvas is lovely! You did an awesome job! All the best from MTW! 🙂

Share your thoughts